Radyoterapi nedir ve Radyoterapi nasıl uygulanır

Radyoterapi kanser tedavisinde uygulanan tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Radyoaktif ışınların kontrollü olarak kanser tedavisinde uygulanmasıdır
 

Radyoterapi Nedir ?

Radyoterapi kanser tedavisinde uygulanan tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Radyoaktif ışınların kontrollü olarak kanser tedavisinde uygulanmasıdır.Tümör ve muhtemal kanser hücrelerinin bulunduğu noktalara uzman hekimlerin belirlemiş oldukları tedavi alanlarına bu radyoaktif ışınlar tedavi amacıyla seanlar halinde uygulanır. Radyoterapi bazı hastalarda ana tedavi olarak uygulandığı gibi bazı hastalarda tamamlayıcı tedavi olarak uygulanır. Kemoterapi tedavisi gibi genel olarak uygulanmaz. Kanserin belirli bir alanı sapsadığı tümörlerde kullanılır.

 Ameliyat öncesi, sonrası ya da kemoterapi beraberliğindeki uygulamalar uzman hekimlerin seçimine göre yapılır. Tek başına yapılmasına veya diğer tedavilerle birleştirilmesine göre çeşitli isimler altında gruplanabilir. Kanser tedavisinde sıkça kullanılan radyoterapi şekli adjuvan radyoterapidir ve koruyucu amaçla yapılan tedaviler için kullanılır. Cerrahi tedaviden sonra hastada mevcut tıbbi yöntemlerle gösterilebilen hastalık yoktur, eğer benzer hastalardan elde edilen bilgilere dayanarak nüks olasılığı yüksek ise hastaya koruyucu olarak radyoterapi yapılır ve adjuvan radyoterapi başlığı altında toplanır.   

                                                                         
Radyoterapi Nasıl Uygulanır?
Radyoterapi  en sık genel olarak dış tedavi olarak uygulanır.Hasta tedavi masasına yatar ve yetkili tekniker tedavi alanlarını
ayarlar ve tedaviyi başlatır. Hastaya bir cihazın temas etmesi söz konusu değildir. Hasta bu tedavi sırasında hiçbir şekilde bu ışınları hissedemez. Radyoterapi tedavisi ekstra durumların haricinde genel olarak hastada 5 gün olacak şekilde uygulanır ve hasta iki gün dinlenir.


Radyoterapinin iki aşaması vardır. İlk aşama planlamadır. Planlama hem ışınlanacak bölge hem de bu bölgenin içinde veya yakınında korunması gereken doku veya organların belirlenmesi ve ışınların mümkün olan en uygun dağılımla yönetilmesidir. Işınlanan bölge ve hastalığın özelliğine göre görüntüleme yöntemleri kullanılarak planlamaya esas olacak görüntü alınır. Eğer bilgisayarlı planlama yapılacaksa planlama için daha önceden çekilmiş olsa dahi bilgisayarlı tomografi, MR veya PET-CT çekilir. Planlama, sağlık fizikçisi ve doktorun birlikte çalışması ile yapılır. Kullanılacak teknik ve merkezin imkanlarına göre zaman ve emek gerektirir.


Radyoterapi Uygulama Aşamaları

İlk başvuruda hastanın değerlendirmesi yapılır. Daha önceden yapılan tetkikler ve mevcut raporlar karar verdirici düzeyde değilse, eksikler tamamlanır. Hastaya radyoterapi uygulama şekilleri ve oluşabilecek erken ve geç yan etkiler konusunda bilgiler verilir ve hastanın kaygı düzeyi düşürülmeye çalışılır. Tümörün tipine bağlı olarak tedavi süresi 1 günden 8 haftaya kadar değişebilir. Uygun durumlarda tedavi bölgesine göre, günlük dozlar yüksek tutularak toplam tedavi süresi kısaltılır. Tedavi süresi ve radyoterapi sayısı hastalığın büyüklüğü ile bağlantılı değildir. Radyoterapi uygulanacak tüm hastalarda ilk olarak tedavi pozisyonu belirlenir. Hastaların tedavi sürecinde hareket etmemesi tedavi için son derece önemlidir.Bunun için tedavi esnasında hareket etmesini önleyecek her hasta için özel yapılan maske veya vakum yatakları oluşturulur. Örneğin, baş-boyun kanserleri için maske, akciğer ve meme kanserlerinde özel yataklar hazırlanır. Bazı hastalar ise ayar seviyeleri değiştirilebilen sabitleyici sistemlerle tedaviye alınır. Bunların hiçbiri acı veren uygulama değildir. Bundan sonra tedavi pozisyonunda planlamanın ilk aşaması olan simülasyon yapılır.


Elde edilen görüntüler DICOM bağlantısı ile planlama bilgisayarına aktarılır. Hedef yer (tedavi edilecek bölge) ve çevresindeki organlar bu görüntülerde işaretlenerek (konturlama) hazırlık tamamlanır. Sağlık fizikçisine uygulanacak teknik ve tedavi detayı aktarılır. Sağlık fizikçisi planın fizik verilerini oluşturur. Bu verilerin tıbbi uygunluğunun kontrolü, uygulanabilirliği kontrol edilir. Gereken değişiklikler yapılır. Bazı durumlarda planın tümü ile baştan yapılması ve teknik değişikliği gerekebilir.


Sosyal Medya

Sitemizin amacı

  • Kanser hastalarına faydalı bilgiler sunmak.

Sık Sorulan Sorular

Yeni Konular

Çok Okunanlar